Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Author Archive

Informacja na temat rejestracji na przedmioty do wyboru (oguny/monografy) w semestrze letnim

Informujemy, że większość przedmiotów do wyboru oferowanych w semestrze letnim przez IPS została zgłoszona jako przedmioty ogólnouniwersyteckie i w związku z tym podstawowa rejestracja na te przedmioty będzie odbywała się w ramach ogólnej rejestracji uniwersyteckiej. Dotyczy to także wszystkich wykładów w j. angielskim tworzących ścieżkę „Modern welfare state challenges and dilemmas” (do zaliczenia ścieżki wymagane jest zaliczenie trzech przedmiotów wchodzących w jej skład). Do dodatkowej rejestracji instytutowej przewidzianych zostało w każdym przypadku jedynie kilka miejsc. 
 
Uniwersytecka rejestracja żetonowa na przedmioty ogólnouniwersyteckie odbędzie się w następujących terminach:
1. tura od 10 grudnia (przedmioty społeczne) do 30 grudnia
2. tura od 27 stycznia (przedmioty społeczne) do 21 lutego.
Rejestracja żetonowa (zajęcia ogólnouniwersyteckie) – UL: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl
 
 
Przedmioty do wyboru, na które będzie można rejestrować się tylko w ramach instytutowej rejestracji to:
„Pisanie tekstów naukowych” (dr J. Łukaszewska-Bezulska);
„Polityki publiczne w Polsce i na świecie” (prof. W. Anioł);
„Pierwsza dekada POPiSu – ewolucja struktury socjopolitycznej w latach 2005-2015” (dr T. Żukowski). 

Program mobilności studentów i doktorantów MOST

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, prowadzącej na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Program MOST, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie studentów i doktorantów Państwa uczelni naszą ofertę.

31 października rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2015/2016. Zostanie ona zakończona z dniem 30 listopada i serdecznie Państwa prosimy, aby w tym czasie pomogli nam Państwo w promocji Programu.

W jubileuszowym – 15 roku istnienia – Programu MOST, przygotowaliśmy dla studentów I i II stopnia, także studiów inżynierskich oraz doktorantów, szeroką ofertę kierunków i uczelni. Do uniwersytetów fundacyjnych dołączyły uczelnie stowarzyszone, tj.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Obrony Narodowej, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Instytut Matematyczny PAN w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wojskowa Akademia Techniczna. Łącznie w Programie zrzeszonych jest 29 uczelni, a w ofercie znajduje się ponad 400 kierunków i specjalności na studiach licencjackich oraz uzupełniających magisterskich. Ze względu na liczne ośrodki prowadzące te kierunki, to ponad 1000 ofert na studiach I i II stopnia oraz niemal 200 na studiach doktoranckich.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl, a na każdej uczelni pomocni zainteresowanym studentom są nasi koordynatorzy.

Licząc na Państwa przychylność wobec naszej prośby, dziękujemy serdecznie za poświęcony nam czas. 

Joanna Kałużna, Paulina Kaźmierczak

Biuro UKA

 

 

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social