Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Author Archive

Fundacja Aktywizacja poszukuje Stażysty/ Wolontariusza/ki / Praktykanta/ki

Jesteś zainteresowany/a pracą w dynamicznym środowisku pozarządowym?
Jesteś otwarty/a na różnorodne zadania, nie boisz się wyzwań i chciałbyś/abyś się rozwinąć?
Ta oferta jest dla Ciebie!

Oferujemy:
– Zdobycie doświadczenia w dużej organizacji pozarządowej
– Możliwość współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem
– Współpracę z ekspertami i specjalistami z zakresu polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy i aktywizacji społeczno-zawodowej osób
   z niepełnosprawnościami
– Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020
– Pracę w różnorodnym zespole
– Możliwość współpracy z organizacjami i instytucjami z Polski i z zagranicy
– Biuro w centrum Warszawy

Kluczowe obszary zadań:
MONITOROWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW:
– Przygotowywanie danych do dokumentacji projektowej, w tym sprawozdań w zakresie poziomu realizacji założonych zadań
– Współpraca z Centrami Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziałami Fundacji w zakresie realizowanych projektów
– Współpraca z innymi Pionami Fundacji w zakresie monitorowania realizacji projektów
EWALUACJA PROJEKTÓW:
– Prowadzenie ewaluacji projektów zgodnie z Systemem Ewaluacji obowiązującym w Fundacji
WYBÓR WYKONAWCÓW:
– Udział w procedurach wyboru wykonawców odpowiedzialnych za wykonywanie zadań projektowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz napisaniu w e-mailu kilku zdań o sobie, które przekonają nas, że jesteś osobą, której szukamy na adres e-mailowy: sylwia.danilowska@idn.org.pl

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji prof. Barbary Szatur-Jaworskiej

Polska polityka społeczna okladka intZapraszamy do lektury najnowszej publikacji pt. „Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013” autorstwa prof. Barbary Szatur-Jaworskiej.

Książka została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/00064

Nauka o polityce społecznej należy do stosowanych (praktycznych) nauk społecznych. Charakterystyczne dla tej grupy dyscyplin naukowych jest formułowanie problemów badawczych pod wpływem obserwacji społecznej praktyki oraz wyłaniających się problemów i wyzwań. Takim wyzwaniem o charakterze wręcz cywilizacyjnym jest dla Polski, podobnie jak dla wielu innych krajów, proces starzenia się ludności i jego konsekwencje. (…) Zarówno wyniki badań opinii społecznej, jaki i przebieg debaty publicznej wskazują, że ani polskie państwo, ani polskie społeczeństwo nie są przygotowane na zmiany będące następstwem postępowania procesu starzenia się ludności. Istnieje wiele przyczyn tego niepokojącego stanu rzeczy, a jedną z nich jest prowadzona w przeszłości i w chwili obecnej polityka społeczna. Powinna ona być jednym z kluczowych instrumentów przygotowania kraju do zmian w strukturze wieku ludności, a tymczasem wydaje się, że polityka społeczna nie pomaga w realizacji tej misji, ale bywa też barierą. Utworzone wcześniej instytucje i wprowadzane we wcześniejszych latach świadczenia wykreowały grupy interesów, które obecnie sprzeciwiają się decyzjom niezbędnym z punktu widzenia celu, jakim jest przygotowanie społeczeństwa i gospodarki na głębokie i nieodwracalne zmiany w strukturze wieku ludności. Obiektywna ocena przyczyn tego stanu rzeczy, naukowe wyjaśnianie mechanizmów blokujących zmiany przystosowawcze jest ważnym zadaniem dla nauki o polityce społecznej. Równie ważne jest ustalenie przyczyn niedostatków polityki społecznej, której oddziaływanie pozwoliłoby na spowolnienie procesu starzenia się ludności poprzez oddziaływanie za niektóre jego przyczyny. Spojrzenie wstecz pozwala zatem zrozumieć zarówno uwarunkowania późnej reakcji polskiej polityki społecznej na starzenie się ludności, jak i na powody trudności z wprowadzaniem zmian, jakie stanowić mają racjonalną odpowiedź władz naszego kraju na niekorzystną zmianę w strukturze wieku ludności.

 fragment Wprowadzenia

 

Wyjątkowa oferta stażu w placówce dyplomatycznej!

Generalne Przedstawicielstwo Rządu Flandrii przy Ambasadzie Belgii oferuje możliwość odbycia 3-miesięcznych praktyk studenckich w okresie październik-grudzień 2016.

Godziny pracy ustalane są indywidualnie.

Zakres obowiązków:
– przygotowywanie wizyt oficjalnych delegacji
– kontakty z innymi ambasadami i instytucjami kulturalnymi
– tłumaczenia
– redakcja maili i pism oficjalnych

Staż jest bezpłatny.

CV i krótki list motywacyjny w języku angielskim należy przesłać na adres: warsaw@flanders.pl

Więcej informacji o Generalnym Przedstawicielstwie Rządu Flandrii na stronie:
http://www.vlaanderen.be/int/warschau/pl

Wyróżnienie Komisji Europejskiej dla Uniwersytetu Warszawskiego.

Z dumą informujemy, że nasza uczelnia otrzymała logo ‘HR Excellence in Research’ przyznawane przez Komisję Europejską. Jest ono przyznawane instytucjom, które dostosowały swoje wewnętrzne przepisy i procedury do zaleceń KE, stanowi potwierdzenie, że nasza uczelnia oferuje przyjazne środowisko pracy naukowej, a obowiązujące w niej zasady rekrutacji są w pełni transparentne.
 
 

TERMINY URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

TERMINY URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 
INSTYTUTU POLITYKI SPOŁECZNEJ W 2016 ROKU

1. prof. dr hab. Włodzimierz Anioł 13 lipca – 1 września
2. dr hab. Maciej Duszczyk 30 czerwca – 22 lipca, 9 – 18 sierpnia 
3. prof. UW dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak 18-30 lipca; 16 sierpnia – 15 września 
4. doc. dr Renata Gierszewska 21 lipca – 12 sierpnia; 08 – 30 września
5. dr Justyna Godlewska-Szyrkowa 1- 31 sierpnia
6. dr hab. Paweł Hut 21 lipca – 9 września
7. dr hab. Emilia Jaroszewska 21 lipca – 9 września 
8. dr Mariola Kordas-Surowiec 18 lipca – 31 sierpnia
9. mgr Agata Krencik 17-21 czerwca i 18 lipca – 16 sierpnia
10. prof. dr hab. Mirosław Księżopolski 25 lipca – 31 sierpnia i 8 – 15 września
11. dr Anna Kurowska 28 – 30 czerwca; 18 lipca – 7 sierpnia
12. prof. UW dr hab. Ewa Leś 18 – 29 lipca; 16 sierpnia – 9 września
13. dr Łukasz Łotocki 5 sierpnia – 10 września
14. dr Justyna Łukaszewska-Bezulska 1 – 27 lipca
16. dr Tomasz Mering 19 lipca – 31 sierpnia
17. prof. UW dr hab. Jacek Męcina 25 lipca – 1 września
18. dr Tomasz Niedziński 23 sierpnia – 15 września
19. dr Małgorzata Ołdak 4 – 15 lipca; 1 – 12 sierpnia; 5 – 23 września
20. dr Janina Petelczyc 25 lipca – 7 sierpnia
21. dr Bartosz Pieliński 4 – 15 lipca; 1 sierpnia – 2 września
22. dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk 14 – 22 lipca; 1 sierpnia – 9 września 2016
23. dr Beata Samoraj-Charitonow urlop macierzyński
24. dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska 18 lipca – 6 września
25. prof. UW dr hab. Ryszard Szarfenberg 15 lipca – 31 sierpnia
26. prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska 14 lipca – 2 września
27. dr Dorota Szelewa 4 – 27 lipca
28. prof. dr hab. Małgorzata Szylko-Skoczny 21 lipca – 31 sierpnia
29. dr Maria Theiss 18 lipca – 31 sierpnia
30. prof. dr hab. Gertruda Uścińska 1 – 31 sierpnia
31. mgr Krzysztof Więckiewicz 21 lipca – 5 sierpnia
32. dr Piotr Zawadzki 1 – 31 sierpnia
33. dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka 26 lipca – 14 września
34. prof. UW dr hab. Cezary Żołędowski 25 lipca – 13 września
35. dr Tomasz Żukowski 18 lipca – 10 sierpnia

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social