Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Author Archive

Program dni adaptacyjnych dla studentów I roku IPS WNPiSM UW

 Program  dni adaptacyjnych
dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia
kierunek polityka społeczna
kierunek organizowanie rynku pracy
Instytutu Polityki Społecznej
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
w roku akademickim 2017/2018

27.09.2017 r.  
Dzień tutorski od godz. 10 – ul. Nowy Świat 67/69 – Studenci, podzieleni wcześniej na grupy (informacja o przydziale będzie wysłana mailowo w późniejszym terminie), wezmą udział w spacerze zapoznawczym po terenie Uniwersytetu. Celem spaceru jest zapoznanie nowo przyjętych z infrastrukturą wydziałową oraz około uniwersytecką. W każdej grupie będą tutorzy (starsi studenci), którzy odpowiedzą na pytania oraz będą służyć radą w całym procesie adaptacji studentów.

27.09.2017 r.             
godz. 14 ogólnowydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W programie m.in. spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorami Instytutów, Kierownikami Studiów, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, ślubowanie studenckie oraz wykład inaugurujący rok akademicki na WNPiSM.

28.09.2017 r.  
godz. 9 w sali im. Czarnowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 3) –  szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

28.09.2017 r. 
godz.10  w Sali im. Czarnowskiego   (ul. Krakowskie Przedmieście 3) – odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS, z przedstawicielem BON i akademickiej służby zdrowia.

Po części oficjalnej student  podpisze umowę i odbierze  legitymację  studenckąOBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji –  tzn. wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

Studenci są zobowiązani do korzystania w kontaktach z uczelnią z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl. Konta pocztowe są zakładane automatycznie we wrześniu po immatrykulacji. W przypadku gdy studentowi nie zostanie utworzone takie konto automatycznie, należy zrobić to samodzielnie logując się na stronie wp.uw.edu.pl hasłem z irk lub usosweba.

28.09.2017 r.            
Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (ul. Nowy Świat 69),
dla kierunku polityka społeczna: grupa I  – godz. 13  (nazwiska od  A do Ł), grupa II – godz. 14 (nazwiska od  M do  Ż). dla kierunku organizacja rynku pracy:  godz. 15.

Zapoznanie z zasadami korzystania z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego  – szkolenie online – więcej informacji na stronie www.buw.uw.edu.pl w zakładce Przewodnik, a następnie: szkolenie-szkolenie biblioteczne – szkolenie biblioteczne online.                                                                                                                                                                                                                                                            
2.10.2017 r. początek zajęć dydaktycznych.

Uwaga! Elektroniczne szkolenie BHP www.come.uw.edu.pl
Studenci mają obowiązek zapoznać się  z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie. Szkolenie jest obowiązkowe.

REJESTRACJA  NA  LEKTORATY  Z JĘZYKÓW OBCYCH I ZAJĘCIA WF przez Internet. Zapisy i terminy podane pod adresem http://rejestracja.usos.uw.edu.pl

 


Program  dni adaptacyjnych
dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia
kierunek polityka społeczna
Instytutu Polityki Społecznej
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
w roku akademickim 2017/2018

27.09.2017 r.         
godz. 14  ogólnowydziałowa inauguracja nowego roku akademickiego 2017/2018 w sali im. A. Mickiewicza w Auditorium Maximum (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). W programie m.in. spotkanie z Władzami Dziekańskimi, Dyrektorami Instytutów, Kierownikami Studiów, przedstawicielami Samorządu Studenckiego, ślubowanie studenckie oraz wykład inaugurujący rok akademicki na WNPiSM.

28.09.2017 r.             
godz. 12  w Sali im. Czarnowskiego   (ul. Krakowskie Przedmieście 3) – odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Instytutu, Kierownikiem Studiów, przedstawicielem sekcji studenckiej, Pełnomocnikiem Dziekana ds. USOS, z przedstawicielem BON i akademickiej służby zdrowia.

Po części oficjalnej student  podpisze umowę i odbierze  legitymację  studencką. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji –  tzn. wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

Studenci są zobowiązani do korzystania w kontaktach z uczelnią z konta pocztowego w domenie @student.uw.edu.pl. Konta pocztowe są zakładane automatycznie we wrześniu po immatrykulacji. W przypadku gdy studentowi nie zostanie utworzone takie konto automatycznie, należy zrobić to samodzielnie logując się na stronie wp.uw.edu.pl hasłem z irk lub usosweba.

2.10.2017 r. początek zajęć dydaktycznych.

UWAGA!!!
studenci przyjęci na studia drugiego stopnia, którzy odbywali studia pierwszego stopnia w innej Uczelni niż Uniwersytet Warszawski  jeśli  nie realizowali przedmiotów: BHP i Podstawy ochrony własności intelektualnej mają obowiązek ich zaliczenia na studiach drugiego stopnia na I roku studiów.
W związku z tym ww. studenci mogą  skorzystać ze szkoleń (po uzgodnieniu z kierownikiem studiów), które odbędzie się w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Elektroniczne szkolenie BHP come.uw.edu.pl
Studenci mają obowiązek zapoznać się  z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie.

Szkolenie z Podstawy ochrony własności intelektualnej – termin do uzgodnienia z kierownikiem studiów.

28.09.2017 r.
godz. 9 w sali im. Czarnowskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 3) szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW – dla nowoprzyjętych osób spoza UW, którzy wcześniej nie uczestniczyli w szkoleniu.

Program Wolontariatu Edukacyjnego III edycja

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w III edycji Programu Wolontariatu Edukacyjnego!

Program ma dwa główne cele. Pierwszym z nich jest rozwijanie umiejętności dydaktycznych i społecznych studentów, drugim – wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół średnich.

Korzyści dla studentów, którzy się zaangażują:
• możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu:
     • metodyki prowadzenia zajęć,
     • motywowania uczniów o niskim poziomie motywacji,
     • pracy z młodzieżą w wieku maturalnym;
• nabycie lub/i doskonalenie umiejętności:
     • pracy z grupą,
     • diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów w tym uczniów o specjalnych potrzebach,
     • przygotowania i realizacji planu zajęć,
     • dostosowania metod pedagogicznych do potrzeb grupy,
     • indywidualizowania metod pracy,
     • komunikacji z uczniami,
     • komunikacji z koordynatorami projektu,
• możliwość zaliczenia 60 h praktyk.

III edycja będzie trwać od listopada 2017 do kwietnia 2018. W ramach projektu przewidziane są cotygodniowe zajęcia, trwające 90 minut, szkolenia dla wolontariuszy (“Wprowadzenie do metodyki nauczania” oraz “Postępowanie w sytuacjach trudnych”) oraz spotkania integracyjne (dla uczniów i wolontariuszy). Dzięki metodzie wzajemnej wymiany potrzeb, oczekiwań i kompetencji obie strony projektu czerpią korzyści ze współpracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wolontariat.uw.edu.pl/wiedza
Program Wolontariatu Edukacyjnego został przygotowany przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu we współpracy z Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.


Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
Budynek BUW, ul. Dobra 56/66,
00-312 Warszawa
Tel.: 22 55 27 204
wolontariat@uw.edu.pl
www.wolontariat.uw.edu.pl


Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social