Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Author Archive

Oferta praktyk studenckich w PFRON.

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Rozliczeń III w Departamencie ds. Wpłat

Studenckie praktyki zawodowe w Departamencie Prawnym

Studenckie praktyki zawodowe w Departamencie Prawnym

Studenckie praktyki zawodowe w Departamencie Prawnym

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Egzekucji Wpłat w Departamencie ds. Kontroli i Windykacji

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Kontroli Dofinansowań i Ulg w Departamencie ds. Kontroli i Windykacji

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Promocji i w Wydziale ds. Informacji w Departamencie Promocji i Informacji

Studenckie praktyki zawodowe w Oddziale Mazowieckim PFRON

Studenckie praktyki zawodowe w Oddziale Mazowieckim PFRON

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Projektów Współfinansowanych w Departamencie ds. Programów

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Rozliczeń w Departamencie ds. Programów

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Wypłaty Środków w Departamencie ds. Rynku Pracy

studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Ewidencji w Departamencie ds. Rynku Pracy

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Zwrotu Środków – ZUS w Departamencie ds. Rynku Pracy

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Zwrotu Środków w Departamencie ds. Rynku Pracy

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Zwrotu Środków – ZUS w Departamencie ds. Rynku Pracy

 

Konkursu MSZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie zachęcić wszystkich tegorocznych absolwentów interesujących się polską polityką zagraniczną do wzięcia udziału w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

 1. priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 2. stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 3. członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 4. polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 5. polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 6. polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 7. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury I nauki;
 8. prawa człowieka;
 9. współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówce zagraniczne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie 2018 roku.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 31grudnia br. wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca powinna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

 1. opinię recenzenta (opatrzoną podpisem);
 2. opinię promotora (opatrzoną podpisem);
 3. życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres konkurs.ministra@mzs.gov.pl lub telefonicznie: 22 523 9680.

 

Z poważaniem,

Artur Harazim
Ambasador tytularny
Zastępca Dyrektora  
Akademii Dyplomatycznej MSZ

Informacja

Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce „Interstudent 2018”.

The INTERSTUDENT competition is aimed at international students in Poland at the Bachelor, Master and Doctoral level. Both foreign nationals and students with dual citizenship are eligible. Candidates should be active in such fields as culture, social life, ecology or sports and promote multicultural ideas among their peers. They are also expected to be in a good academic standing.

Candidatures for INTERSTUDENT 2018 contest can be sumbitted by professors, tutors, university authorities, international offices, student governments, as well as candidate’s colleagues.

In the prevoius year the Polish universities nominated over 100 candidates for the INTERSTUDENT contest. Among them there were Ukrainians, Belarussians, Indians, candidates from Armenia, China, Egypt, Georgia, Spain, Iraq, Iran, Israel, Canada, Kenya, South Korea, Namibia, Russia, Lithuania, Slovakia, Sri Lanka, Syria, and Italy.

Among the laureates 2017 there were two students of the University of Warsaw. Let’s try to have such a good result this time as well!

The results of the contest will be announced on January 29, 2018 at the annual conference “Foreign Students in Poland”.

The INTERSTUDENT Competition is organized by Perspektywy Educational Foundation within “Study in Poland” programme.

Partners: Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP), Polish Students Parliament, Poland’s PhD Students Union (KRD).

More information

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social