Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć dydaktycznych pt. „Psychologia kliniczna – wybrane zagadnienia” (tematy 10,11,12,13,14,15).

Protokół z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć dydaktycznych pt. „Psychologia kliniczna – wybrane zagadnienia.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik 2 – Liczba godzin.

Załącznik 3 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć z przedmiotu „Rehabilitacja zawodowa – wybrane zagadnienia” (tematy: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17).

Protokół z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć z przedmiotu „Rehabilitacja zawodowa – wybrane zagadnienia”.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik 2 – Liczba przepracowanych godzin dydaktycznych przy realizacji kształcenia z zakresu doradztwa zawodowego.

Załącznik 3 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć z przedmiotu „Rehabilitacja społeczna – wybrane zagadnienia” (tematy: 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

Protokół z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć z przedmiotu „Rehabilitacja społeczna – wybrane zagadnienia”.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik 2 – Liczba przepracowanych godzin dydaktycznych przy realizacji kształcenia z zakresu doradztwa zawodowego lub personalnego.

Załącznik 3 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć z przedmiotu „Rehabilitacja zawodowa – wybrane zagadnienia” (tematy wprowadzające 1,2,4,5,6,).

Protokół z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć z przedmiotu „Rehabilitacja zawodowa – wybrane zagadnienia”.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik 2 – Liczba przepracowanych godzin dydaktycznych przy realizacji kształcenia z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Załącznik 3 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć z przedmiotu „Rehabilitacja społeczna – wybrane zagadnienia” (tematy wprowadzające 1,2,3,5,6,).

Protokół z otwarcia ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć z przedmiotu „Rehabilitacja społeczna – wybrane zagadnienia”.

Załącznik 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik 2 – Liczba przepracowanych godzin dydaktycznych przy realizacji kształcenia z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Załącznik 3 – Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social