Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Z największą przyjemnością informujemy o nadaniu Pani Barbarze Szatur-Jaworskiej tytułu Profesora. Z tej okazji życzymy Pani Profesor dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym – Dyrekcja i pracownicy Instytutu Polityki Społecznej.

Z największą przyjemnością informujemy o nadaniu Pani Barbarze Szatur-Jaworskiej tytułu Profesora. Z tej okazji życzymy Pani Profesor dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym – Dyrekcja i pracownicy Instytutu Polityki Społecznej.

Nowa książka pod redakcją prof. Barbary Szatur-Jaworskiej z Instytutu Polityki Społecznej pt. „Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne”.

Miło nas poinformować, że ukazała się książka pod redakcją prof. Barbary Szatur-Jaworskiej z Instytutu Polityki Społecznej pt. „Polityki publiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne”. Jest to zbiór artykułów poświęconych miejscu i roli nauk o polityce publicznej w Polsce, czyli nauk o systemowych działaniach państwa i współpracujących z nim podmiotów na rzecz rozwiązywania różnorodnych problemów publicznych.

 

Problemy Polityki Społecznej ogłaszają nabór tekstów do numeru poświęconego bezpieczeństwu na rynku pracy w kontekście migracji zarobkowych. Redaktorami numeru są profesorowie Maciej Duszczyk i Cezary Żołędowski.

Problemy Polityki Społecznej ogłaszają nabór tekstów do numeru poświęconego bezpieczeństwu na rynku pracy w kontekście migracji zarobkowych. Redaktorami numeru są profesorowie Maciej Duszczyk i Cezary Żołędowski.

Call for Papers – Problems PS 4.0-2

Call for Papers – Problemy PS 4.0 – pl

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social