Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Logo IPS Logo WNPiSM

Napisz z nami tekst naukowy. Kurs dla studentów i pracowników UW.

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza studentów, doktorantów i pracowników naukowych zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności w zakresie przygotowywania i pisania publikacji naukowych do udziału w bezpłatnym kursie „Napisz z nami tekst naukowy”.

Kurs składa się z następujących modułów: 

Moduł 1. O kim, o czym? Czyli jak zdefiniować temat badawczy. 

Moduł 2. Struktura pracy. Edycja i poprawność językowa tekstu naukowego. 

Moduł 3. Źródła informacji i ich selekcja. 

Moduł 4. Przypisy i bibliografia załącznikowa. 

Moduł 5. Menedżery i generatory bibliografii. Krótki kurs obsługi Mendeleya. 

Moduł 6. Jak pisać (i publikować) w zgodzie z prawem i etyką?

Każdy moduł trwa od 45 do 90 minut. Osoba zainteresowana może wziąć udział w całym kursie lub wybrać interesujące ją moduły. 

Cały blok zajęć jest organizowany raz w miesiącu w BUW (harmonogram szkoleń do czerwca 2017 roku podany jest niżej).

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w innych terminach i lokalizacjach, np. na wydziałach.

 

Zgłoszenia i informacja o kursach: 

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń BUW

e-mail: informacja.buw@uw.edu.pl, tel.: 22 55 25 159

Więcej informacji

 

 

Nowy wykład do wyboru – Muzułmanie w Europie – uwarunkowania społeczno-polityczne – prowadzący: dr Marta Widy-Behiesse (Wydział Orientalistyczny), 30 godz., wtorki godz. 15.00-16.30, s. Aula, limit 70 osób –  przedmiot z obszaru nauk humanistycznych, 4 ECTS.

Nowy wykład do wyboru – Muzułmanie w Europie – uwarunkowania społeczno-polityczne – prowadzący: dr Marta Widy-Behiesse (Wydział Orientalistyczny), 30 godz., wtorki godz. 15.00-16.30, s. Aula, limit 70 osób –  przedmiot z obszaru nauk humanistycznych, 4 ECTS.

Nowe wykłady do wyboru – Międzynarodowe i porównawcze prawo zrównoważonego rozwoju (w ochronie środowiska) – prof. dr hab. Kazimierz Równy.

Wykładowcą tego nowatorskiego przedmiotu jest prof. nauk prawnych dr hab. Kazimierz Równy – specjalizujący się w prawie międzynarodowym, a w minionym ćwierćwieczu badający głównie problematykę zrównoważonego rozwoju (ZR); b. prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Vice-Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i współtwórca oraz Vice-Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych tegoż Wydziału; profesor w 2 uniwersytetach nigeryjskich (jako ekspert UNESCO w Obafemi Awolowo University w Ile-Ife oraz University of Jos, gdzie był także Dziekanem Wydziału Prawa). Odbył staż naukowy (m.in. na przygotowanie rozprawy doktorskiej) w Centre Européen Universitaire de Nancy (Francja) a także staż przedhabilitacyjny w Harvard University Law School, gdzie wygłosił kilka wykładów. Miał również w 2 turach okazjonalne wykłady w University of Washington w Seattle (gdzie jednocześnie badał amerykańskie prawo ochrony środowiska. Ostatnio w roku akademickim 2013/14 w Columbia University School of Law w Nowym Jorku wygłosił wykład dla Studenckiego Stowarzyszenia Prawa Ochrony Środowiska oraz badał wdrażanie ZR w USA.

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social