Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Nabór na wyjazdy na studia do krajów partnerskich (Iran, Izrael, Jordania, Rosja, Serbia) realizowanych w ramach programu Erasmus w najbliższym roku akademickim (semestr zimowy) – projekt KA107 edycja 2017.

Informujemy o naborze na wyjazdy na studia do krajów partnerskich (Iran, Izrael, Jordania, Rosja, Serbia) realizowanych w ramach programu Erasmus w najbliższym roku akademickim (semestr zimowy) – projekt KA107 edycja 2017.

W załączniku znajdą Państwo zasady kwalifikacji (w tym listę dostępnych miejsc itp.).

1. Zainteresowani studenci/doktoranci samodzielnie składają swoje dokumenty do BWZ do 5 kwietnia do godz. 15.00 (Pałac Kazimierzowski pok. 29C).
2. Komplet dokumentów to:
• list motywacyjny w języku angielskim,
• dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka) – Wymagania uczelni partnerskich dla kandydatów na studia (SMS) na rok akademicki 2018/2019,
• oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności),
• pozwolenie na skierowanie na studia częściowe – Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107 do uczelni z krajów partnerskich Rok akademicki 2018/2019,
• plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów)
3. Po zakończeniu naboru, kompletne wnioski zostaną przedstawione członkom komisji rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych, którzy dokonają ostatecznej oceny na podstawie kryteriów wymienionych w Zasadach.
4. Każde stypendium (5 miesięcy) składa się z dofinansowania kosztów podróży (wg odległości) oraz kosztów pobytu (stała wysokość 650 EUR miesięcznie niezależnie od kraju).
5. UWAGA: wyjazdy do uczelni The David Yellin Academic College of Education w Jerozolimie dostępne są tylko dla studentów/doktorantów Wydziału Pedagogicznego lub studentów/doktorantów innych wydziałów, którzy w ramach swojego planu studiów/badań realizują pokrewne przedmioty/tematy.

Wszystkie informacje, które załączam lada moment znajdą się też na stronie http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie zakładka O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2017”

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą praktyk studenckich w jednostkach i spółkach miejskich m.st. Warszawy.

Centrum Kultury „Wilanów”

Centrum Wielokulturowe

Dom Kultury „Dorożkarnia”

Dom Kultury „Śródmieście

Dom Kultury „Świt”

Centrum Myśli Jana Pawła II dział finansowo-księgowy

Centrum Myśli Jana Pawła II dział kadr i płac

Centrum Myśli Jana Pawła II dział stypendialno-edukacyjny

Centrum Myśli Jana Pawła II_dział zasobów cyfrowych

Centrum Myśli Jana Pawła II_komunikacja_staż miejski

Centrum Myśli Jana Pawła II_produkcja wydarzeń

Muzeum Warszawy

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”

Schronisko „Na Paluchu”

Zarząd Dróg Miejskich

Realizacja projektu „Ochotnicy warszawscy”

 

 

Nowa zakładka na stronie BWZ „Praktyki Erasmus-zgłoś się”

Na stronie BWZ została umieszczona nowa zakładka umożliwiająca studentom i doktorantom zgłoszenie swojego zainteresowania odbyciem praktyki za granicą – http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-erasmus-zglos-sie. Osoby, które zarejestrują się w bazie, otrzymają listę firm, w których studenci UW w poprzednich latach odbyli praktykę oraz oferty praktyk, które przekazywane są do BWZ. 

Badanie dotyczące genetycznego podłoża perspektywy czasowej w ramach grantu Sonata 7 Narodowego Centrum Nauki.

Szanowni Studenci,

Obecnie na Wydziale Psychologii UW prowadzone jest badanie dotyczące genetycznego podłoża perspektywy czasowej w ramach grantu  Sonata 7 Narodowego Centrum Nauki kierowanego przez dr hab. Macieja Stolarskiego. Będziemy Wam bardzo wdzięczni za pomoc w rozpowszechnieniu informacji o badaniu. Szukamy bliźniąt tej samej płci od 16 roku życia 🙂

Wasza pomoc będzie wsparciem działań naukowych na Naszym Uniwersytecie. Przyczynicie się tym samym do rozwoju nauki w Polsce! 🙂

Każdy uczestnik badań z kolei otrzyma od nas bon upominkowy do EMPIKU o wartości 80 zł.

Jeśli w Waszym otoczeniu są bliźnięta – przekażcie im proszę informacje o badaniu i kontakt do mnie (katarzyna.wojtkowska@psych.uw.edu.pl).

Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/events/223721518192856/

W imieniu zespołu badawczego dr hab. Macieja Stolarskiego,
Katarzyna Wojtkowska

Erasmus – wyniki rekrutacji.

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu listę osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 w IPS. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie aplikacje.
Do 19 lutego do godz. 11.00 można składać odwołania do przegródki dr J. Łukaszewskiej-Bezulskiej w Sekretariacie IPS. Osobom wstępnie zakwalifikowanym w systemie USOS zostały przypisane wyjazdy. Od 13 lutego do 22 lutego każdy student jest zobligowany do uzupełnienia danych w systemie USOS według instrukcji poniżej.
Jeszcze raz uprzejmie przypominamy: jest to wstępna lista zakwalifikowanych studentów. Aplikacje osób, które nie będą mieć zaliczonego etapu studiów (nierozliczone bądź bez zgody kierownika studiów i koordynatora na wyjazd z nierozliczonym przedmiotem) bądź zalegające z płatnościami będą automatyczne anulowane i wyłączane z dalszego procesu rekrutacji.
Prosimy o stosowanie się do podanego harmonogramu i regularne sprawdzanie strony internetowej.

Instrukcja uzupełniania danych przez studentów:
W związku ze zmianami wprowadzonymi w programie Erasmus+ (możliwe wielokrotne wyjazdy na jednym stopniu studiów, itp.) koordynator nie ma możliwości uzupełnienia poniższych danych z własnego profilu USOSweb. Student musi zatem sam uzupełnić dane z własnego profilu USOSweb.

• Student w zakładce „wymiana studencka / wyjazdy / uzupełnij” wpisuje wszystkie brakujące dane. Student musi odpowiedzieć na pytanie, czy uczestniczył już w programie Erasmus. Jeśli tak, musi wykazać wszystkie wcześniejsze wyjazdy (na studia i praktykę). Jeśli student wyjeżdżał z UW pojawia się tabela wyjazdów, które powinien skopiować do oświadczenia. Student powinien też dopisać inne wyjazdy, które odbyły się w ramach programu Erasmus i nie zostały wykazane w tabeli (wyjazdy, które zostały zrealizowane przed wprowadzeniem systemu informatycznego USOS – moduł BWZ, wyjazdy z innej uczelni itp.). Student musi też oświadczyć, na jakim poziomie zna język, w którym będzie studiował. W tym celu musi wskazać „język wiodący wyjazdu”. W rubryce tej wpisane są wszystkie języki i ich poziomy wynikające z umowy międzyinstytucjonalnej. W rubryce „Poziom języka” student wskazuje na jakim poziomie zna język na etapie kwalifikacji. Następnie student wyraża zgodę na zaproponowany wyjazd i jego warunki, wybierając przycisk „zapisz”.

Nr indeksu

Rok i cykl studiów

Nazwa uczelni

Kod uczelni

Semestr

Uwagi

376176

II rok, studia I stopnia

Universität zu Köln

DKOLN01

zimowy

 

382868

II rok, studia I stopnia

Universität zu Köln

DKOLN01

zimowy

warunkowo

347604

I rok, II stopnia

Universität Wien

AWIEN01

zimowy

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social