Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

We choose the best international student in Poland!

You can submit candidates’ applications for the best foreign student in Poland for the 9th edition of the INTERSTUDENT competition until December 14. 

We want to award international students who build cooperation between cultures and enrich the Polish academic environment. The competition is organized as part of the „Study in Poland” program. Over 70,000 foreigners are currently studying at Polish universities. The Competition Jury Board will select the best foreign students among those studying at Polish public and non-public universities, for the categories of undergraduate, graduate and doctoral studies.

The condition for participation in the competition is social, ecological, sports activity in the local student environment and good results in science or participation in interesting research projects.

Candidates’ applications may be submitted by their professors, mentors, university authorities, foreign cooperation offices, student self-governments as well as colleagues.

We know from the experience of previous editions that the winners of the competition are excellent „ambassadors” of the university they are studying and our country. Publicizing the competition and the profiles of winners by the media gives the University an excellent opportunity to present their achievements in the internationalization process.

The INTERSTUDENT competition is organized under the Honorary Patronage of prof.Jan Szmidt, president of the Conference of Rectors of Academic Schools in Poland (CRASP). The Partners of the Competition are: The Conference of Rectors of Academic Schools in Poland, Student Parliament of the Republic of Poland and National Representation of PhD Students (KRD).

The final gala of the INTERSTUDENT competition will take place on January 17, 2019 in Warsaw, at Aula Kryształowa of Warsaw University of Life Sciences SGGW, during the conference „Foreign Students in Poland 2019”.

We cordially invite you to view the photo gallery from the previous edition of the competition.

COMPETITION QUESTIONNAIRE 
The deadline for applications is December 14, 2018.

http://studyinpoland.pl/interstudent/en/

http://welcome.uw.edu.pl/interstudent-2019/

 

UWAGA STUDENCI IPS! REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2018/2019 (lato).

UWAGA STUDENCI WNPiSM !
REJESTRACJA NA ZAJĘCIA PROGRAMOWE 2018/2019 (lato).


I TURA – grudzień 2018 do 31.12.2018

Instytut Polityki Społecznej 17.12.2018 godz. 21:00, monografy 21:30

Monografy wydziałowe 17.12.2018 godz. 21:00

 

II TURA – styczeń 2019 do 31.01.2019

Instytut Polityki Społecznej 14.01.2019 godz. 21:00, monografy 21:30

Monografy wydziałowe 14.01.2019 godz. 21:00

 

Rejestracji dokonujemy na stronie https://usosweb.wnpism.uw.edu.pl


AKTUALNE PLANY ZAJĘĆ DLA WSZYSTKICH KIERUNKÓW SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE: https://wnpism.uw.edu.pl/strefa-studenta-i-doktoranta/plany-zajec/

 

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów, w tym wykładów. Na podstawie rejestracji zostaną stworzone protokoły egzaminacyjne. Zajęcia kontynuowane zostaną przepisane automatycznie. W indywidualnych przypadkach rejestracji prosimy zgłaszać się do kierowników studiów w celu wyrażenia zgody na zarejestrowanie administracyjne. Wszelkie podania o zmiany w rejestracji będą rozpatrywane po zakończeniu II tury rejestracji.

Jeżeli rejestrujemy się na zajęcia, które odbywają się w jednej grupie zajęciowej, to również należy zarejestrować się do tej grupy, pomimo tego, że to tylko jedna grupa.
Z rejestracji zostały wyłączone studia niestacjonarne zaoczne, z wyjątkiem zapisów na lektoraty oraz indywidualnych przypadków rejestracji, które będą ogłaszane na stronach poszczególnych instytutów.

Spotkanie informacyjne na temat legalizacji pobytu.

Szanowni Państwo,

Welcome Point UW organizuje spotkania informacyjne dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski.

Przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji omówi podczas spotkań między innymi następujące zagadnienia:

  • Różnice pomiędzy wizą studencką a zezwoleniem na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
  • Zezwolenie na pobyt stały w Polsce
  • Podjęcie stażu/praktyk podczas studiów
  • Podjęcie pracy podczas studiów i po studiach
  • Legalizacja pobytu na podstawie polskiego pochodzenia
  • Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka oraz polskiego pochodzenia

Zaplanowaliśmy 2 spotkania:

– spotkanie przeprowadzone w języku polskim odbędzie się 13 grudnia o godz. 14.00;

– spotkanie w języku angielskim odbędzie się 14 grudnia o godz. 14.00.

Obydwa spotkania będą miały miejsce w Pałacu Tyszkiewiczów, w Sali Balowej  i potrwają ok. 60 minut.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza:

Spotkanie w języku polskim: https://goo.gl/forms/oLVNhq8n5TBnVLxO2

Spotkanie w języku angielskim: https://goo.gl/forms/Litu6vjs9O90v4Nu2

Rejestracja na spotkania potrwa do 7 grudnia.

Przesłaliśmy wiadomość własnymi kanałami (także za pośrednictwem USOS), jednak uprzejmie proszę także Państwa o przekazanie informacji o spotkaniach wszystkim studentom, głównie tym spoza Unii Europejskiej, a także o linkowanie strony WP: http://welcome.uw.edu.pl/legalise-your-stay-in-poland-information-meeting/ oraz udostępnianie wydarzenia na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/342221922994526/

https://www.facebook.com/events/1939193546171317/

W załączeniu przesyłam również informację w języku angielskim i w języku polskim.

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie proszę o kontakt.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach!

Klub Absolwentów UW otwiera nową platformę komunikacji!

Wszystkich absolwentów Instytutu Polityki Społecznej zachęcamy do dołączenia do grupy na Facebooku. Znajdą tam Państwo nie tylko informacje o organizowanych wydarzeniach na UW, ale także najnowsze wiadomości z życia uniwersytetu, ofertę dodatkowych kursów i zajęć oraz zaproszenia do udziału w szeregu uczelnianych inicjatywach. 

https://www.facebook.com/groups/absolwenciUW/

 

Pogotowie „Niebieska Linia” – rekrutacja na staż.

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.
Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2019 roku.

Stażystom oferujemy:
– przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.
– możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym
– udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
– superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.

Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.

Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiej infolinii, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”

Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.

Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.

Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.

Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta – w zamian – pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”. 

Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności. Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia „Niebieska Linia” to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację różnych zadań Pogotowia w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych. Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych
w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś z tych języków.

Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail biuro@niebieskalinia.info. Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną. 

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy:
biuro@niebieskalinia.info lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org.

 

Serdecznie zapraszamy.
Wanda Paszkiewicz
Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social