Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Nowa zakładka na stronie BWZ „Praktyki Erasmus-zgłoś się”

Na stronie BWZ została umieszczona nowa zakładka umożliwiająca studentom i doktorantom zgłoszenie swojego zainteresowania odbyciem praktyki za granicą – http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-erasmus-zglos-sie. Osoby, które zarejestrują się w bazie, otrzymają listę firm, w których studenci UW w poprzednich latach odbyli praktykę oraz oferty praktyk, które przekazywane są do BWZ. 

Badanie dotyczące genetycznego podłoża perspektywy czasowej w ramach grantu Sonata 7 Narodowego Centrum Nauki.

Szanowni Studenci,

Obecnie na Wydziale Psychologii UW prowadzone jest badanie dotyczące genetycznego podłoża perspektywy czasowej w ramach grantu  Sonata 7 Narodowego Centrum Nauki kierowanego przez dr hab. Macieja Stolarskiego. Będziemy Wam bardzo wdzięczni za pomoc w rozpowszechnieniu informacji o badaniu. Szukamy bliźniąt tej samej płci od 16 roku życia 🙂

Wasza pomoc będzie wsparciem działań naukowych na Naszym Uniwersytecie. Przyczynicie się tym samym do rozwoju nauki w Polsce! 🙂

Każdy uczestnik badań z kolei otrzyma od nas bon upominkowy do EMPIKU o wartości 80 zł.

Jeśli w Waszym otoczeniu są bliźnięta – przekażcie im proszę informacje o badaniu i kontakt do mnie (katarzyna.wojtkowska@psych.uw.edu.pl).

Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/events/223721518192856/

W imieniu zespołu badawczego dr hab. Macieja Stolarskiego,
Katarzyna Wojtkowska

Erasmus – wyniki rekrutacji.

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu listę osób wstępnie zakwalifikowanych na wyjazd Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019 w IPS. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie aplikacje.
Do 19 lutego do godz. 11.00 można składać odwołania do przegródki dr J. Łukaszewskiej-Bezulskiej w Sekretariacie IPS. Osobom wstępnie zakwalifikowanym w systemie USOS zostały przypisane wyjazdy. Od 13 lutego do 22 lutego każdy student jest zobligowany do uzupełnienia danych w systemie USOS według instrukcji poniżej.
Jeszcze raz uprzejmie przypominamy: jest to wstępna lista zakwalifikowanych studentów. Aplikacje osób, które nie będą mieć zaliczonego etapu studiów (nierozliczone bądź bez zgody kierownika studiów i koordynatora na wyjazd z nierozliczonym przedmiotem) bądź zalegające z płatnościami będą automatyczne anulowane i wyłączane z dalszego procesu rekrutacji.
Prosimy o stosowanie się do podanego harmonogramu i regularne sprawdzanie strony internetowej.

Instrukcja uzupełniania danych przez studentów:
W związku ze zmianami wprowadzonymi w programie Erasmus+ (możliwe wielokrotne wyjazdy na jednym stopniu studiów, itp.) koordynator nie ma możliwości uzupełnienia poniższych danych z własnego profilu USOSweb. Student musi zatem sam uzupełnić dane z własnego profilu USOSweb.

• Student w zakładce „wymiana studencka / wyjazdy / uzupełnij” wpisuje wszystkie brakujące dane. Student musi odpowiedzieć na pytanie, czy uczestniczył już w programie Erasmus. Jeśli tak, musi wykazać wszystkie wcześniejsze wyjazdy (na studia i praktykę). Jeśli student wyjeżdżał z UW pojawia się tabela wyjazdów, które powinien skopiować do oświadczenia. Student powinien też dopisać inne wyjazdy, które odbyły się w ramach programu Erasmus i nie zostały wykazane w tabeli (wyjazdy, które zostały zrealizowane przed wprowadzeniem systemu informatycznego USOS – moduł BWZ, wyjazdy z innej uczelni itp.). Student musi też oświadczyć, na jakim poziomie zna język, w którym będzie studiował. W tym celu musi wskazać „język wiodący wyjazdu”. W rubryce tej wpisane są wszystkie języki i ich poziomy wynikające z umowy międzyinstytucjonalnej. W rubryce „Poziom języka” student wskazuje na jakim poziomie zna język na etapie kwalifikacji. Następnie student wyraża zgodę na zaproponowany wyjazd i jego warunki, wybierając przycisk „zapisz”.

Nr indeksu

Rok i cykl studiów

Nazwa uczelni

Kod uczelni

Semestr

Uwagi

376176

II rok, studia I stopnia

Universität zu Köln

DKOLN01

zimowy

 

382868

II rok, studia I stopnia

Universität zu Köln

DKOLN01

zimowy

warunkowo

347604

I rok, II stopnia

Universität Wien

AWIEN01

zimowy

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą płatnych praktyk absolwenckich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

Oferta jest skierowana do wszystkich absolwentów i studentów z różnych kierunków studiów, warunek konieczny: nieukończony 30 rok życia.

Dodatkowe informacje:
Nabór na praktyki absolwenckie w sekretariatach wydziałów i/lub oddziałów sądowych.

Programy mają na celu ułatwienie absolwentom i studentom uzyskania doświadczenia zawodowego i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy oraz tworzenie osobom poszukującym pracy warunków do aktywizacji zawodowej. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie dzięki programowi praktyk uzyskuje istotne wsparcie w realizacji ustawowych celów oraz ma możliwość rozeznania się w umiejętnościach i oczekiwaniach potencjalnych kandydatów do pracy poprzez zapoznawanie ich z procesami i specyfiką pracy wielu odcinków: administracji sądowej, kuratorskiej służby sądowej, sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Programy praktyk kierowane są do osób wszystkich kierunków studiów spełniających dwa podstawowe kryteria: 1) ukończenie co najmniej gimnazjum oraz 2) nieukończenie do dnia rozpoczęcia praktyki 30 lat.

Szczegóły: http://www.srpragapolnoc.pl/bip/index.php?id=2217

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social