Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Preferowana tematyka seminariów licencjackich w roku akademickim 2015/2016

Preferowana tematyka seminariów licencjackich w roku akademickim 2015/2016

doc. dr Renata Gierszewska

1)    pomoc społeczna;

2)    wspieranie rodzin i piecza zastępcza;

3)    problemy kultury i edukacji.

W ramach tych obszarów tematycznych proponuję następujące zagadnienia: rodzaje instytucji, problemy dotyczące realizacji zadań, różne grupy klientów (odbiorców), pracownicy – wymagania formalne i etyczne oraz problemy dotyczące wykonywania poszczególnych zawodów. Ponadto jestem bardzo otwarta na różne propozycje studentów. Jeśli ktoś się „nie odnajdzie się ” w tematyce zaproponowanej przez promotorów, to bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę na dyżurze lub niezobowiązującą obecność na pierwszym seminarium. 

dr hab. Emilia Jaroszewska

1)    patologie społeczne;

2)    migracje międzynarodowe;

3)    różnice kulturowe;

4)    komunikowanie społeczne.

dr Mariola Kordas-Surowiec

1)    funkcjonowanie i problemy rodziny;

2)    aktywizacja zawodowa;

3)    psychologiczne  aspekty w polityce społecznej.

dr Beata Samoraj-Charitonow

1)    system zabezpieczenia społecznego;

2)    migracje międzynarodowe;

3)    opieka długoterminowa;

4)    pomoc społeczna.

dr Maria Theiss

1)    lokalna polityka społeczna: podmioty samorządowe, pozarządowe, problemy społeczne w ujęciu lokalnym, lokalne programy polityki społecznej (edukacja, pomoc społeczna, polityka mieszkaniowa, polityka kulturalna i in.) i tworzenie polityki społecznej na poziomie lokalnym (obywatele, radni, partycypacja mieszkańców, współpraca międzysektorowa);

2)    kapitał społeczny (przejawy tworzenia i działania kapitału społecznego) oraz tradycyjne i alternatywne formy partycypacji obywatelskiej (manifestacje, strajki, formy oporu obywatelskiego, budżet partycypacyjny, dziennikarstwo obywatelskie i in.);

3)    polityka społeczna w sferze opieki i edukacji (m.in.: żłobki, przedszkola, usługi opiekuńcze);

4)    badania nad dyskursem w polityce społecznej (debata sejmowa, debaty lokalne np. w radach gmin, media);

5)    problematyka wykluczenia społecznego i inkluzji (sytuacja wybranych grup, przykłady programów i instytucji);

6)    problematyka genderowa, sprawy LGBT w polityce społecznej.

W trakcie seminarium mogą powstawać prace na inne, niż w.w. tematy, jednak raczej nie na temat: systemów emerytalnych, zarządzania pracownikami w firmie, społecznej odpowiedzialności biznesu, narkotyków.

dr Piotr Zawadzki

1)    rynek pracy;

2)    szkolnictwo zawodowe;

3)    porównawcza polityka społeczna;

4)    europejska polityka społeczna;

5)    systemy polityczne;

6)    samorząd lokalny;

7)    decydowanie polityczne;

8)    procesy wyborcze w kontekście polityki społecznej.

Przypominamy, że rejestracja na seminaria będzie miała miejsce w połowie października.
Wszyscy promotorzy są otwarci na propozycje studentów odnośnie problematyki pracy.

Stypendium MNiSW na rok akademicki 2015/16

UWAGA !!!

Wnioski wraz z dokumentacją o stypendium MNiSW na rok akad. 2015/16  należy złożyć w punkcie informacyjnym 
(w godzinach urzędowania) w terminie do 25 września 2015 r.

Wnioski przesłane pocztą muszą wpłynąć
w terminie do 25 września 2015 r.

Wniosek musi być zaopiniowany przez Dyrektora lub Wicedyrektora Instytutu.

Wzór wniosku oraz informacje o stypendium Ministra dostępne do pobrania poniżej oraz na stronach internetowych:

Pliki do pobrania

Rusza rządowy program „ Studia dla wybitnych ”

Mam przyjemność poinformować, że wkrótce rusza rządowy program „ Studia dla wybitnych ”, dzięki któremu najwybitniejsi polscy studenci będą mogli rozważyć studia w najlepszych ośrodkach akademickich świata. Państwo polskie chce sfinansować ich edukację pod warunkiem, że wrócą następnie do Polski. Ustawa, dzięki której będzie możliwe wspieranie zagranicznej edukacji najlepszych, została już podpisana przez Prezydenta RP. Niebawem MNiSW skieruje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, które będzie regulować szczegółowe zagadnienia programu. Zwracam się więc do Państwa z gorąca prośbą o rozpowszechnienie informacji o programie zwłaszcza wśród studentów i osób, które pracują z wybitnymi studentami. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.nauka.gov.pl/studia-dla-wybitnych W razie dodatkowych pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji. Z wyrazami szacunku, ul. Hoża 20 00-529 Warszawa +48 22 50 17 128 www.mnisw.gov.pl Michał Sobczyk Główny Specjalista Departament Współpracy Międzynarodowej michal.sobczyk@nauka.gov.pl

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social