Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Konkursu dla magistrów i doktorów Prezydenta m.st. Warszawy pt. „Dyplomy dla Warszawy”

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy link do informacji na temat Konkursu dla magistrów i doktorów Prezydenta m.st. Warszawy
pt. „Dyplomy dla Warszawy”, w którym przyznawane będą nagrody autorom najlepszych prac magisterskich i rozpraw doktorskich:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/konkurs-prezydenta-mst-warszawy-dla-doktor-w-i-magistr-w

Program mobilności studentów i doktorantów MOST

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, prowadzącej na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Program MOST, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie studentów i doktorantów Państwa uczelni naszą ofertę.

31 października rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2015/2016. Zostanie ona zakończona z dniem 30 listopada i serdecznie Państwa prosimy, aby w tym czasie pomogli nam Państwo w promocji Programu.

W jubileuszowym – 15 roku istnienia – Programu MOST, przygotowaliśmy dla studentów I i II stopnia, także studiów inżynierskich oraz doktorantów, szeroką ofertę kierunków i uczelni. Do uniwersytetów fundacyjnych dołączyły uczelnie stowarzyszone, tj.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Obrony Narodowej, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Instytut Matematyczny PAN w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wojskowa Akademia Techniczna. Łącznie w Programie zrzeszonych jest 29 uczelni, a w ofercie znajduje się ponad 400 kierunków i specjalności na studiach licencjackich oraz uzupełniających magisterskich. Ze względu na liczne ośrodki prowadzące te kierunki, to ponad 1000 ofert na studiach I i II stopnia oraz niemal 200 na studiach doktoranckich.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl, a na każdej uczelni pomocni zainteresowanym studentom są nasi koordynatorzy.

Licząc na Państwa przychylność wobec naszej prośby, dziękujemy serdecznie za poświęcony nam czas. 

Joanna Kałużna, Paulina Kaźmierczak

Biuro UKA

 

 

 

 

Praktyki EurActiv.pl

Szanowni Państwo,
Oferujemy możliwość odbycia stażu lub praktyk studenckich. Jesteśmy polskim oddziałem ogólnoeuropejskiej sieci agencji informacyjnych EurActiv. Czy byłaby możliwość, żeby wywiesili Państwo w miejscu uczęszczanym przez studentów załączone ogłoszenie? Na pewno będzie to ciekawa propozycja dla studentów Instytutu.
Z poważaniem,
Magdalena Świderska
Communications Coordinator
EurActiv.pl
e-mail: swiderska@euractiv.pl

EurActiv praktyki

Wyjątkowa oferta stażu w placówce dyplomatycznej! Generalne Przedstawicielstwo Rządu Flandrii przy Ambasadzie Belgii zaprasza

Generalne Przedstawicielstwo Rządu Flandrii przy Ambasadzie Belgii oferuje możliwość odbycia 3-miesięcznych praktyk studenckich w okresie od początku stycznia 2016 do końca marca 2016. Godziny pracy ustalane są indywidualnie.

Zakres obowiązków:

  • przygotowywanie wizyt oficjalnych delegacji
  • kontakty z innymi ambasadami i instytucjami kulturalnymi
  • tłumaczenia
  • redakcja maili i pism oficjalnych

Staż jest bezpłatny.

CV i krótki list motywacyjny w języku angielskim należy przesłać na adres: warsaw@flanders.pl

Więcej informacji o Generalnym Przedstawicielstwie Rządu Flandrii na stronie: http://www.vlaanderen.be/int/warschau/pl

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social