Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

UWAGA STUDENCI IPS! Wolontariat podczas szczytu NATO w Warszawie – lipiec 2016

W związku z odbywającym się szczytem NATO w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP poszukuje studentów-wolontariuszy z naszego wydziału.

Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a MSZ będzie porozumienie zgodne z ustawą o wolontariacie. Wolontariusze zostaną w nim zobowiązani do odbycia 3-dniowych szkoleń w maju br. [będzie możliwe oficjalne zwolnienie z zajęć dydaktycznych] oraz uczestniczenia w pracach związanych z przygotowaniem i realizacją Szczytu NATO w terminie 4-9 lipca br.
Wolontariat będzie dotyczył m.in. obsługi punktów informacyjnych na lotnisku, w hotelach, w Centrum Prasowym, wsparcie oficerów łącznikowych itp.

Udział w wolontariacie jest bezpłatny, zostanie zakończony wydaniem przez MSZ stosownego zaświadczenia (certyfikatu) o uczestniczeniu w tym wydarzeniu. Na tej podstawie zostaną zaliczone studenckie praktyki zawodowe na naszym wydziale (w ramach programu studiów, z przyznaniem stosownej liczby punktów ECTS).

Wymagania:
– obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
– studiowanie na WDiNP UW,
– znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (najlepiej potwierdzonej certyfikatem),
– preferowana również znajomość drugiego języka obcego na poziomie komunikatywnym (preferowany język francuski).

Wymagania dodatkowe:
– doświadczenie w przygotowaniu i realizacji spotkań (opcjonalnie konferencji, wizyt i innych przedsięwzięć o znacznej liczbie uczestników),
– komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nieoczekiwanych,
– dyspozycyjność.

Osoby zainteresowane udziałem w wolontariacie w ww. wydarzeniu proszone są o przesłanie w terminie do 12 lutego br. drogą elektroniczną na adres agnieszka.fabryczewska@msz.gov.pl , wpisując w tytule maila „Wolontariat”:
– formularza aplikacyjnego kandydata na wolontariusza,
– skanu dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją dacie ważności,
– oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się kandydata z regulaminem wolontariatu,
– oryginału oświadczenia o niekaralności.

Wzory wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/praktyki/formularze_dokumenty/

Po analizie zgłoszeń planowany jest kontakt z wybranymi kandydatami celem przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

 

Konkursu dla magistrów i doktorów Prezydenta m.st. Warszawy pt. „Dyplomy dla Warszawy”

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy link do informacji na temat Konkursu dla magistrów i doktorów Prezydenta m.st. Warszawy
pt. „Dyplomy dla Warszawy”, w którym przyznawane będą nagrody autorom najlepszych prac magisterskich i rozpraw doktorskich:

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/konkurs-prezydenta-mst-warszawy-dla-doktor-w-i-magistr-w

Program mobilności studentów i doktorantów MOST

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, prowadzącej na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Program MOST, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zainteresowanie studentów i doktorantów Państwa uczelni naszą ofertę.

31 października rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2015/2016. Zostanie ona zakończona z dniem 30 listopada i serdecznie Państwa prosimy, aby w tym czasie pomogli nam Państwo w promocji Programu.

W jubileuszowym – 15 roku istnienia – Programu MOST, przygotowaliśmy dla studentów I i II stopnia, także studiów inżynierskich oraz doktorantów, szeroką ofertę kierunków i uczelni. Do uniwersytetów fundacyjnych dołączyły uczelnie stowarzyszone, tj.: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Obrony Narodowej, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Instytut Matematyczny PAN w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wojskowa Akademia Techniczna. Łącznie w Programie zrzeszonych jest 29 uczelni, a w ofercie znajduje się ponad 400 kierunków i specjalności na studiach licencjackich oraz uzupełniających magisterskich. Ze względu na liczne ośrodki prowadzące te kierunki, to ponad 1000 ofert na studiach I i II stopnia oraz niemal 200 na studiach doktoranckich.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl, a na każdej uczelni pomocni zainteresowanym studentom są nasi koordynatorzy.

Licząc na Państwa przychylność wobec naszej prośby, dziękujemy serdecznie za poświęcony nam czas. 

Joanna Kałużna, Paulina Kaźmierczak

Biuro UKA

 

 

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social