Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w terminie od 22 sierpnia do 8 września 2017 r. możliwe będzie podpinanie przez studentów kursów z języków obcych realizowanych w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017. 

Informujemy, że decyzją Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW w terminie od 22 sierpnia do 8 września 2017 r. możliwe będzie podpinanie przez studentów kursów z języków obcych realizowanych w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017. 

Edukator profilaktyki uzależnień.

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza na szkolenie Edukator profilaktyki uzależnień realizowane w oparciu o umowę z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, obejmuje zajęcia teoretyczne (wykłady, warsztaty), a także praktyczne (staż) – łącznie 100 godzin dydaktycznych w 4 modułach szkoleniowych.

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat uzależnień i poznać skuteczne metody profilaktyczne oraz zwiększyć swoje kompetencje w obszarze pracy z młodzieżą zagrożoną lub używającą substancje psychoaktywne.

Osoby prowadzące szkolenia to specjaliści z doświadczeniem i potwierdzonymi kwalifikacjami w pracy profilaktycznej i terapeutycznej z młodzieżą oraz ich rodzinami.

Rekrutację na szkolenie prowadzi Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. 

Szczegółowe informacje: www.mcps.com.pl.

Pomóż w realizacji filmu, poznaj metody pracy z różnymi grupami, zostań wolontariuszem w projekcie „Dom od środka IV”!

Dom od środka IV stanowi kolejną odsłonę nagradzanego cyklu warsztatów rozwojowych z wykorzystaniem wideo, którego
uczestnikami są 2 grupy – osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z diagnozami chorób psychicznych.
W trakcie zajęć uczestnicy poznają teoretyczne podstawy realizacji filmów, uczą się obsługi sprzętu oraz kręcą autorskie
etiudy, które będą mieć kinową premierę!

CO OFERUJEMY:
– możliwość poznania nowych metod i technik pracy z różnymi grupami
– możliwość bezpłatnego udziału w zagranicznych szkoleniach w ramach naszych pozostałych projektów
– zdobycie doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobami z diagnozami chorób psychicznych
– poznanie podstawowego sprzętu filmowego
– elastyczny grafik
– szansę na zatrudnienie w kolejnych działaniach
– możliwość odbycia praktyk studenckich

ZADANIA WOLONTARIUSZY:
– udział w warsztatach w roli asystentów
– praca z kilkuosobowymi zespołami uczestników przy realizacji ich autorskich filmów
– wsparcie w organizacji premiery kinowej

ZGŁOSZENIA:
adagaska@pracowniacotopaxi.pl
tel. 792 799 550

Projekt dofinansowany ze środków Programu MRPiPS „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu br. XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.

Duże zainteresowanie inicjatywą Urzędu Patentowego w latach ubiegłych i poziom merytoryczny zgłaszanych prac świadczą o tym, że tematyka związana z ochroną własności intelektualnej posiada bardzo duży potencjał jako perspektywiczne pole działalności młodej kadry naukowej, dostrzegającej szanse związane z rozwojem badań i dydaktyki w tym zakresie. W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono łącznie 293 prace, spośród których wiele zostało opublikowanych, stanowiąc tym samym cenne źródło specjalistycznej wiedzy. Ponadto laureaci konkursu uczestniczą w licznych sympozjach i konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w charakterze wykładowców czy panelistów.
   
Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 r. a uroczystość wręczenia nagród planowana jest na grudzień br.
   
Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz z formularzem zgłoszeniowym są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl.

W załączeniu pismo Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Wyjątkowa oferta stażu w placówce dyplomatycznej!

Generalne Przedstawicielstwo Rządu Flandrii przy Ambasadzie Belgii oferuje możliwość odbycia 3-miesięcznych praktyk studenckich w okresie od początku września 2017 do końca listopada 2017.

Godziny pracy ustalane są indywidualnie.

Zakres obowiązków:

– przygotowywanie wizyt oficjalnych delegacji

– kontakty z innymi ambasadami i instytucjami kulturalnymi

– tłumaczenia

– redakcja maili i pism oficjalnych

Staż jest bezpłatny.

CV i krótki list motywacyjny w języku angielskim należy przesłać na adres: warsaw@flanders.pl

Więcej informacji o Generalnym Przedstawicielstwie Rządu Flandrii na stronie: http://www.vlaanderen.be/int/warschau/pl

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social