Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Oferta stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 ogłoszona przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) została zamieszczona oferta stypendialna w ramach rządowych umów bilateralnych z m.in. następującymi krajami: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe zasady kwalifikacji i terminy składania wniosków różnią się w zależności od kraju przyjmującego. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z zasadami kwalifikacji na stronie NAWA. Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie Biura Spraw Studenckich.

Pełną dokumentację, wyszczególnioną w wykazie NAWA wraz z pismem przewodnim Kierownika/Zastępcy Kierownika jednostki dydaktycznej należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej podanych terminach dla poszczególnych krajów:

  • w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.:

Izrael

  • w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.:

Armenia                                  Mongolia

Białoruś                                  Rumunia

Bułgaria                                  Serbia

Chiny                                      Słowacja

Chorwacja                              Słowenia

Czechy                                   Turcja

Egipt                                       Ukraina

Grecja                                    Węgry

Kazachstan                            Wietnam

Macedonia

  • w terminie do dnia 23 marca 2018 r.:

Japonia

Jednocześnie informuję, że ani Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ani  Uniwersytet Warszawski nie pokrywają kosztów podróży do i z kraju odbywania stypendium. W związku z powyższym obowiązuje zasada składania przez studentów oświadczeń, że koszty podróży pokryją we własnym zakresie i nie będą ubiegać się o ich zwrot.

Studenci UW ubiegający się o wyjazd składają swoje wnioski w Biurze Spraw Studenckich (kontakt: pani Elżbieta Pawlus-Kurzyna, email: elzbieta.pawlus@adm.uw.edu.pl, tel: 22 55 20 447).

Oferta praktyk studenckich w PFRON.

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Egzekucji Wpłat w Departamencie ds. Kontroli i Windykacji

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Kontroli Dofinansowań i Ulg w Departamencie ds. Kontroli i Windykacji

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Promocji i w Wydziale ds. Informacji w Departamencie Promocji i Informacji

Studenckie praktyki zawodowe w Oddziale Mazowieckim PFRON

Studenckie praktyki zawodowe w Oddziale Mazowieckim PFRON

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Projektów Współfinansowanych w Departamencie ds. Programów

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Rozliczeń w Departamencie ds. Programów

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Wypłaty Środków w Departamencie ds. Rynku Pracy

studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Ewidencji w Departamencie ds. Rynku Pracy

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Zwrotu Środków – ZUS w Departamencie ds. Rynku Pracy

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Zwrotu Środków w Departamencie ds. Rynku Pracy

Studenckie praktyki zawodowe w Wydziale ds. Zwrotu Środków – ZUS w Departamencie ds. Rynku Pracy

 

Podpisanie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o organizacji praktyk zawodowych.

Uwaga!
Uprzejmie informujemy o podpisaniu umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o organizacji praktyk zawodowych dla studentów WNPiSM. W sumie w centrali oraz mazowieckim oddziale Funduszu utworzono kilkadziesiąt miejsc odbywania praktyk, z których mogą skorzystać studenci zarówno I jak i II stopnia.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi ofertami, które zostały umieszczone w wydziałowej bazie praktyk http://praktyki.wnpism.uw.edu.pl.

III Zimowa Szkoła Metodologiczna

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów III Zimowej Szkoły Metodologicznej uprzejmie prosimy o przesłanie poniższej wiadomości do studentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziału. Będziemy również wdzięczni za umieszczenie stosownej informacji na Państwa stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

„Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Teorii Polityki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w trzeciej Zimowej Szkole Metodologicznej, która odbędzie się 8-9 lutego 2018 r. (Zaproszenie w pliku do pobrania).

Wydarzenie adresowane jest do wszystkich osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Przedsięwzięcie będzie składać się z wykładów eksperckich z zakresu metodologii w naukach o polityce oraz tematycznych paneli warsztatowych, w trakcie których uczestnicy będą prezentować oraz poddawać pod dyskusję swoje koncepcje badawcze. Zainteresowani będą mogli odbyć również indywidualne konsultacje z zaproszonymi specjalistami.

Zapraszamy przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych”.

Z wyrazami szacunku,

Michał Dahl

Sekretarz III Zimowej Szkoły Metodologicznej

Zaproszenie

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social