Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Zespół badawczy projektu pt. „Analiza sankcji socjalnych przy wykorzystaniu gramatyki instytucjonalnej” poszukuje dwóch koderów-testerów.

Poszukujemy osób, które chciałyby podjąć ciekawą, płatną pracę badawczą w innowacyjnym projekcie. Praca ta na podstawowym poziomie wiąże się z kodowanie wybranych fragmentów aktów prawnych przy wykorzystaniu gramatyki instytucjonalnej stworzonej przez Sue E. S. Crawford i Elinor Ostrom. Na wyższym poziomie wymaga krytycznego spojrzenia na nowe narzędzie badawcze, jakim jest gramatyka instytucjonalna. Wiąże się z próbą odpowiedzi na pytania: jakie są zalety tego narzędzia? Jakie są jego wady? W jaki sposób należałoby to narzędzie udoskonalić?

Szczegóły w załączonym linku https://docs.google.com/document/d/1YCbyiDrU8K3F2bGT6R-LNY3GwQHsJc8gcYuvbQz5fao/edit?usp=sharing.

OFERTA PRACY W INKUBATORZE UW

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego został powołany w celu wspierania postaw i zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej. Pomaga w rozwoju projektów biznesowych i społecznych, organizując warsztaty, szkolenia, spotkania z ekspertami, a także udostępniając nowoczesną przestrzeń do pracy.

Inkubator poszukuje nowej osoby do zespołu na stanowisko Junior Project Managera. Jeśli:

– lubisz i potrafisz zarządzać projektami,

– interesujesz się szeroko pojętą przedsiębiorczością i chcesz rozwijać społeczność uniwersytecką,

– tematyka start – upów oraz młodych biznesów nie jest Ci obca…

… to zachęcamy do aplikowania. Na zgłoszenia czekamy do 16 kwietnia – CV i odpowiedź na pytanie rekrutacyjne należy wysyłać na adres przemek.krawczyk@inkubator.uw.edu.pl.

Szczegóły na https://iuw.edu.pl/pl/blog/rekrutacja-na-stanowisko-junior-project-managera/.

 

Rejestracja na przedmioty – ogłoszenie.

W dniach 27.03.2018 – 05.04.2018 odbędzie się rejestracja na przedmioty (bez wyboru grup zajęciowych). Na podstawie tej rejestracji będą wyznaczane limity w grupach zajęciowych, więc prosimy wszystkich studentów o zarejestrowanie się na przedmioty dostępne w rejestracji. Niezarejestrowanie się może skutkować brakiem możliwości zarejestrowania się w kolejnej turze rejestracji do grupy zajęciowej.

Rejestracja na zajęcia prowadzone przez Instytut Polityki Społecznej rusza 27 marca o godzinie 21.00.

Nabór na wyjazdy na studia do krajów partnerskich (Iran, Izrael, Jordania, Rosja, Serbia) realizowanych w ramach programu Erasmus w najbliższym roku akademickim (semestr zimowy) – projekt KA107 edycja 2017.

Informujemy o naborze na wyjazdy na studia do krajów partnerskich (Iran, Izrael, Jordania, Rosja, Serbia) realizowanych w ramach programu Erasmus w najbliższym roku akademickim (semestr zimowy) – projekt KA107 edycja 2017.

W załączniku znajdą Państwo zasady kwalifikacji (w tym listę dostępnych miejsc itp.).

1. Zainteresowani studenci/doktoranci samodzielnie składają swoje dokumenty do BWZ do 5 kwietnia do godz. 15.00 (Pałac Kazimierzowski pok. 29C).
2. Komplet dokumentów to:
• list motywacyjny w języku angielskim,
• dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka) – Wymagania uczelni partnerskich dla kandydatów na studia (SMS) na rok akademicki 2018/2019,
• oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (oświadczenie dot. mobilności),
• pozwolenie na skierowanie na studia częściowe – Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA107 do uczelni z krajów partnerskich Rok akademicki 2018/2019,
• plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów)
3. Po zakończeniu naboru, kompletne wnioski zostaną przedstawione członkom komisji rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych, którzy dokonają ostatecznej oceny na podstawie kryteriów wymienionych w Zasadach.
4. Każde stypendium (5 miesięcy) składa się z dofinansowania kosztów podróży (wg odległości) oraz kosztów pobytu (stała wysokość 650 EUR miesięcznie niezależnie od kraju).
5. UWAGA: wyjazdy do uczelni The David Yellin Academic College of Education w Jerozolimie dostępne są tylko dla studentów/doktorantów Wydziału Pedagogicznego lub studentów/doktorantów innych wydziałów, którzy w ramach swojego planu studiów/badań realizują pokrewne przedmioty/tematy.

Wszystkie informacje, które załączam lada moment znajdą się też na stronie http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie zakładka O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi KA107/2017”

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą praktyk studenckich w jednostkach i spółkach miejskich m.st. Warszawy.

Centrum Kultury „Wilanów”

Centrum Wielokulturowe

Dom Kultury „Dorożkarnia”

Dom Kultury „Śródmieście

Dom Kultury „Świt”

Centrum Myśli Jana Pawła II dział finansowo-księgowy

Centrum Myśli Jana Pawła II dział kadr i płac

Centrum Myśli Jana Pawła II dział stypendialno-edukacyjny

Centrum Myśli Jana Pawła II_dział zasobów cyfrowych

Centrum Myśli Jana Pawła II_komunikacja_staż miejski

Centrum Myśli Jana Pawła II_produkcja wydarzeń

Muzeum Warszawy

Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”

Schronisko „Na Paluchu”

Zarząd Dróg Miejskich

Realizacja projektu „Ochotnicy warszawscy”

 

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social