Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Praktyki w jednostkach i spółkach miejskich: semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018.

Urząd m.st. Warszawy po raz kolejny zaprasza studentów i absolwentów Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW do odbycia praktyk w jednostkach i spółkach miejskich w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej

Młodzieżowy Dom Kultury Ochota

Lasy Miejskie – Warszawa

Centrum Myśli Jana Pawła II – wolontariat

Centrum Myśli Jana Pawła II – Dział komunikacji

Centrum Myśli Jana Pawła II – Instytut Badań Naukowych

Centrum Myśli Jana Pawła II – produkcja wydarzeń kulturalnych i artystycznych

Centrum Myśli Jana Pawła II – Dział Społeczny

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”

Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”

Dom Kultury Świt

Dom Kultury Śródmieście

Dom Kultury „Dorożkarnia”

 

SPOTKANIA MIĘDZYCYWILIZACYJNE

Zapraszamy studentów i doktorantów ze Wschodu na cykl zajęć zintegrowanych pod patronatem rektora UW „Spotkania międzycywilizacyjne” (150 godzin: semestr zimowy i letni, czwartek godz.15.00-18.15; język polski).

Jest to ogólnouniwersytecki program adaptacyjno-dydaktyczny dla studentów ze Wschodu, realizowany przy wydziale Artes Liberales UW (koordynator dr hab. Zoja Morochojewa). Uczestniczą w nim osoby z Polski i krajów szeroko pojętego Wschodu, które wspólnie będą szukać różnic mentalnych, cywilizacyjnych miedzy Wschodem a Zachodem. Chcemy abyśmy sobie zdali sprawę z głębokich różnic, które nas dzielą i często uniemożliwiają głębsze zrozumienie.

Cykl składa się z pięciu bloków prowadzonych przez specjalistów z psychologii, historii, religioznawstwa, antropologii kulturowej. Składają się na nie:

  1. Komunikacja międzykulturowa – psychologia transkulturowa.
  2. Globalizacja. Pogranicza cywilizacyjne.
  3. Historia kontaktów cywilizacyjnych
  4. Codzienność bycia. Antropologiczne ujęcie zagadnień społecznych.
  5. Świat duchowy: Religia, Filozofia, Sztuka, Literatura a różnorodność cywilizacyjna.

Celem jest nabycie umiejętności przekształcania informacji w wiedzę i translacja nabytej wiedzy w dialog między cywilizacjami. Nawet świadoma refleksja nad własną kulturą i wiedza o innej nie wystarczą do podjęcia dialogu. Konieczne jest wyjście poza własną kulturę. Dlatego w oparciu o formę dialogu ze studentami odmiennych kultur i cywilizacji, będziemy uzgadniać wzajemne zespoły znaczeniowe.

Dekonstrukcja będzie podstawowym narzędziem pracy. Umożliwia dialog, uczy dystansu wobec własnej kultury i rozumienia innych. Stwarza możliwość stania się przewodnikiem po własnej kulturze dla przybysza z innej cywilizacji i adekwatnie rozumienie innych kultury, gdy przewodnikiem jest druga strona.

Nabycie umiejętności dialogu z innymi cywilizacjami, rozumienia ich kodów i znaczeń, umożliwia  wymianę wiedzy, stwarza warunki do szerokich, nowych form działalności – wspólnej, twórczej pracy w każdej dziedzinie. To sztuka wytworzenia sytuacji, w której obydwie strony nie koncentrują się już tylko na zrozumieniu, lecz wspólnie tworzą nowe pojęcia i narzędzia komunikacji.

Sylabus

Szczegółowy opis zajęć w USOS.

Serdecznie zapraszamy

 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social