Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

Informacja o kwalifikacjach na krótkoterminowe studia w ramach umów bilateralnych.

Na stronie internetowej BWZ jest już dostępna informacja o kwalifikacjach na krótkoterminowe studia w ramach umów bilateralnych na niżej wymienione uczelnie:

a/ dla studentów

FRANCJA

Ecole Normale Supérieure de Paris

Université Paris II Assas

KANADA

Carleton University

McGill University

University of British Columbia

University of Ottawa

b/ dla doktorantów

KANADA

University of British Columbia

University of Ottawa

Szczegółowe informacje o kryteriach oceny wniosków, wymaganych dokumentach  i terminach znajdują się na stronie BWZ http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-2 (dla studentów) i http://bwz.uw.edu.pl/dla-doktorantow (dla doktorantów).

12 grudnia 2017 r. Erasmus Student Network (ESN) UW i Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) zapraszają na spotkanie informacyjne Erasmus Day

Organizacja studencka ESN UW i BWZ zapraszają studentów i doktorantów na dzień informacyjny pt. „Erasmus Day”, który odbędzie się 12 grudnia  w BUW w godzinach od  10.00 do 18.00.

„Erasmus Day” to możliwość zapoznania się z ofertą wyjazdów zagranicznych na studia (semestr lub rok), praktyki czy staże. To również szansa na rozmowę z osobami, które uczestniczyły w wymianach studenckich i poznania studentów zagranicznych, którzy obecnie studiują na UW.

O godzinie 15.00 w sali 315 (BUW) odbędzie się prezentacja z udziałem pracowników BWZ.

Program spotkania: https://www.facebook.com/events/334576110350225/

Serdecznie zapraszamy!

 

Z satysfakcją informujemy, że książka autorstwa Pani prof. UW dr hab. Barbary Szatur-Jaworskiej pt. „Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013” została nagrodzona w konkursie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na najlepsze prace naukowe z dziedziny polityki społecznej opublikowane w 2016 roku.

Z satysfakcją informujemy, że książka autorstwa Pani prof. UW dr hab. Barbary Szatur-Jaworskiej pt. „Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013” została nagrodzona w konkursie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na najlepsze prace naukowe z dziedziny polityki społecznej opublikowane w 2016 roku.

Oferta stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 ogłoszona przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) została zamieszczona oferta stypendialna w ramach rządowych umów bilateralnych z m.in. następującymi krajami: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Szczegółowe zasady kwalifikacji i terminy składania wniosków różnią się w zależności od kraju przyjmującego. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z zasadami kwalifikacji na stronie NAWA. Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie Biura Spraw Studenckich.

Pełną dokumentację, wyszczególnioną w wykazie NAWA wraz z pismem przewodnim Kierownika/Zastępcy Kierownika jednostki dydaktycznej należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej podanych terminach dla poszczególnych krajów:

  • w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.:

Izrael

  • w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.:

Armenia                                  Mongolia

Białoruś                                  Rumunia

Bułgaria                                  Serbia

Chiny                                      Słowacja

Chorwacja                              Słowenia

Czechy                                   Turcja

Egipt                                       Ukraina

Grecja                                    Węgry

Kazachstan                            Wietnam

Macedonia

  • w terminie do dnia 23 marca 2018 r.:

Japonia

Jednocześnie informuję, że ani Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ani  Uniwersytet Warszawski nie pokrywają kosztów podróży do i z kraju odbywania stypendium. W związku z powyższym obowiązuje zasada składania przez studentów oświadczeń, że koszty podróży pokryją we własnym zakresie i nie będą ubiegać się o ich zwrot.

Studenci UW ubiegający się o wyjazd składają swoje wnioski w Biurze Spraw Studenckich (kontakt: pani Elżbieta Pawlus-Kurzyna, email: elzbieta.pawlus@adm.uw.edu.pl, tel: 22 55 20 447).

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social