Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

„Bieda i płeć. Sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej” – nowa publikacja prof. Grażyny Firlit-Fesnak

Gorąco zachęcamy do lektury najnowszej publikacji prof. Grażyny Firlit-Fesnak „Bieda i płeć. Sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej” ukazującej ważny problem relacji płci wobec współczesnych zasad funkcjonowania rynku, systemów zabezpieczenia społecznego w ramach różnych modeli polityki społecznej oraz skutków tych relacji uwidocznionych w strukturalnym i społecznym ubóstwie kobiet i ich rodzin w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Więcej informacji o książce znajdziecie Państwo w dziale Publikacje.

„Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce. Aspekty prawne i społeczne” – najnowsza publikacja dr Grażyny Spytek-Bandurskiej

Gorąco zachęcamy do lektury najnowszej publikacji dr Grażyny Spytek-Bandurskiej „Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia w Polsce. Aspekty prawne i społeczne” omawiającej aspekty społeczne i prawne związane z rynkiem telepracy. Więcej informacji o książce znajdziecie Państwo w dziale Publikacje.

 

Informacja na temat rejestracji na przedmioty do wyboru (oguny/monografy) w semestrze letnim

Informujemy, że większość przedmiotów do wyboru oferowanych w semestrze letnim przez IPS została zgłoszona jako przedmioty ogólnouniwersyteckie i w związku z tym podstawowa rejestracja na te przedmioty będzie odbywała się w ramach ogólnej rejestracji uniwersyteckiej. Dotyczy to także wszystkich wykładów w j. angielskim tworzących ścieżkę „Modern welfare state challenges and dilemmas” (do zaliczenia ścieżki wymagane jest zaliczenie trzech przedmiotów wchodzących w jej skład). Do dodatkowej rejestracji instytutowej przewidzianych zostało w każdym przypadku jedynie kilka miejsc. 
 
Uniwersytecka rejestracja żetonowa na przedmioty ogólnouniwersyteckie odbędzie się w następujących terminach:
1. tura od 10 grudnia (przedmioty społeczne) do 30 grudnia
2. tura od 27 stycznia (przedmioty społeczne) do 21 lutego.
Rejestracja żetonowa (zajęcia ogólnouniwersyteckie) – UL: http://rejestracja.usos.uw.edu.pl
 
 
Przedmioty do wyboru, na które będzie można rejestrować się tylko w ramach instytutowej rejestracji to:
„Pisanie tekstów naukowych” (dr J. Łukaszewska-Bezulska);
„Polityki publiczne w Polsce i na świecie” (prof. W. Anioł);
„Pierwsza dekada POPiSu – ewolucja struktury socjopolitycznej w latach 2005-2015” (dr T. Żukowski). 

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social