Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
  • Start
  • Aktualności
  • Nakładem prestiżowego wydawnictwa PWN w październiku 2018 roku ukazało się II wydanie klasycznego podręcznika akademickiego z zakresu polityki społecznej opracowanego pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Jacka Męciny „Polityka społeczna”.

Nakładem prestiżowego wydawnictwa PWN w październiku 2018 roku ukazało się II wydanie klasycznego podręcznika akademickiego z zakresu polityki społecznej opracowanego pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Jacka Męciny „Polityka społeczna”.

Miło nas poinformować, że ukazała się książka pt; ,, Polityka społeczna’’.

Nakładem prestiżowego wydawnictwa PWN w październiku 2018 roku ukazało się II wydanie klasycznego podręcznika akademickiego z zakresu polityki społecznej opracowanego pod redakcją Grażyny Firlit-Fesnak i Jacka Męciny. Jest to zaktualizowana wersja pracy zbiorowej pracowników Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Polityka społeczna wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2007 roku. Drugie wydanie podręcznika zawiera istotne zmiany, uaktualnienia i całkiem nowe treści odnoszące się do rozwoju dziedziny polityki społecznej w Polsce i na świecie przez ostatnie kilkanaście lat. Zaktualizowany został przegląd literatury przedmiotu i listy zalecanych lektur. Ponadto książka została rozbudowana o kilka nowych rozdziałów poruszających zagadnienia pracy, które w połączeniu z poprzednimi partiami traktującymi o polityce rynku pracy, ochronie pracy i dialogu społecznym mają charakter spójnego ujęcia przemian zachodzących w świecie pracy oraz wynikających stąd nowych zagrożeń społecznych i wyzwań dla polityki społecznej.

Podręcznik został pomyślany jako pomoc w zdobywaniu podstawowej wiedzy o polityce społecznej. Książka łączy aspekty nauki o polityce społecznej z diagnozą stanu problemów społecznych (bezrobocia, rynku pracy, migracji, pomocy społecznej, pracy socjalnej, polityki rodzinnej) oraz praktyczną działalnością. Stanowi syntetyczne ujęcie problematyki polityki społecznej w drugiej dekadzie XXI stulecia, odwołujące się do dorobku nauki o polityce społecznej w przeszłości, współczesnych teorii, i aktualnego stanu wiedzy o dostępie/braku dostępu różnych grup polskiego społeczeństwa do podstawowych praw społecznych.

Podręcznik prezentuje następujące zagadnienia: teoretyczne aspekty polityki społecznej (w tym m.in. interpretacja pojęcia, historia polityki społecznej, wartości, instrumenty, podmioty polityki społecznej, diagnozowanie i ewaluacja w polityce społecznej), wybrane problemy stanowiące przedmiot działań polityki społecznej we współczesnej Polsce, (m.in. przemiany życia rodzinnego i polityki rodzinnej, problemy ludnościowe, edukacja, kwestia mieszkaniowa, migracje), problemy pracy, zatrudnienia i polityki rynku pracy (m. in. stare i nowe konteksty pracy, dialog społeczny, polityka rynku pracy, równe traktowanie, kontrowersje wokół państwa pracy) kierunki rozwoju polityki społecznej – kontekst krajowy i międzynarodowy (m. in. lokalna polityka społeczna, organizacje trzeciego sektora w usługach społecznych, modele polityki społecznej, europejski model socjalny, trans nacjonalizacja polityki społecznej). Książka zawiera także: tabele i wykresy, podsumowania rozdziałów, propozycje zadań do wykonania i pytań do dyskusji, zalecaną literaturę przedmiotu.

Nowe wydanie podręcznika Polityka społeczna przypada na rok 2018, w którym państwo polskie świętuje stulecie odzyskania niepodległości, dlatego w aneksie książki zamieszczono diariusz polityki społecznej, stanowiący chronologiczny rejestr działalności instytucji publicznych państwa polskiego w latach 1918–2018 w kluczowych dziedzinach polityki społecznej, dopełniony „listą pamięci” o osobach zasłużonych dla rozwoju polityki społecznej w tym okresie.

Zapraszamy pracowników i studentów do księgarni internetowej PWN: https://ksiegarnia.pwn.pl/Polityka-spoleczna,767936441,p.html

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social