Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM

9 Kongresie Młodej Socjologii.

Szanowni Państwo,

w imieniu Członków Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej UJ serdecznie zapraszamy do udziału w 9 Kongresie Młodej Socjologii, który odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie.

Kongres Młodej Socjologii to ogólnopolska cykliczna konferencja naukowa skierowana do studentów i studentek oraz doktorantów i doktorantek, których zainteresowania naukowe i badawcze obejmują problematykę socjologiczną i społeczną. Ideą Kongresu jest stworzenie przestrzeni dialogu i wymiany doświadczeń oraz integracja młodego pokolenia badaczy społecznych i praktyków. Kongres będzie miał charakter dwudniowej konferencji obejmującej kilkadziesiąt wystąpień prelegentów oraz szereg różnorodnych wydarzeń towarzyszących i warsztatów. Tematyka tegorocznej edycji KMS zogniskowana jest wokół ponowoczesności.

W ramach obszaru tematycznego Praca socjalna oraz wydarzeń towarzyszących organizowanych przez Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ, pragniemy zaprosić Państwa do podjęcia refleksji i dyskusji nad wyzwaniami, przed jakimi staje praca socjalna we współczesnym świecie.

Termin nadsyłania abstraktów wystąpień upływa 16.02.2018 r.

Więcej informacji na temat Kongresu na stronie: www.kongres-mlodej-socjologii.org.pl

Kontakt z Kołem Naukowym Studentów Pracy Socjalnej UJ: knspsuj@gmail.com

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym Kongresu: kontakt.kms.uj@gmail.com


Z poważaniem,
Sylwia Butkiewicz
Julia Pawlikowska
Magdalena Piekarczyk
Zarząd KNSPS UJ

PLAKAT

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social