Instytut Polityki Społecznej WNPiSM UW
Logo IPS Logo WNPiSM
 • Start
 • Aktualności
 • Konkursu MSZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Konkursu MSZ na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pragnie zachęcić wszystkich tegorocznych absolwentów interesujących się polską polityką zagraniczną do wzięcia udziału w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Prace zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

 1. priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 2. stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 3. członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 4. polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 5. polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 6. polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 7. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury I nauki;
 8. prawa człowieka;
 9. współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Dla autorów najlepszych prac magisterskich przewidziane są nagrody pieniężne, a dla laureata I miejsca dodatkowo możliwość stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub placówce zagraniczne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie 2018 roku.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 31grudnia br. wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca powinna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

 1. opinię recenzenta (opatrzoną podpisem);
 2. opinię promotora (opatrzoną podpisem);
 3. życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Wszelkie pytania w sprawach Konkursu można kierować elektronicznie na adres konkurs.ministra@mzs.gov.pl lub telefonicznie: 22 523 9680.

 

Z poważaniem,

Artur Harazim
Ambasador tytularny
Zastępca Dyrektora  
Akademii Dyplomatycznej MSZ

Informacja

Kontakt

ul. Nowy Świat 67,
00-927 Warszawa
tel./fax +48 22 826 66 52
ips@uw.edu.pl
Więcej +

Social